Thông báo Tạm hoãn 3 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Tháng 2 năm 2021

Thực hiện các Thông báo số 36/TB-UBND, số 37/TB-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Phù Cừ về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Khu dân cư cụm CN Trần Cao – Quang Hưng và Khu dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ để phòng, chống dịch Covid 2019

Thông báo chi tiết:

---------
------
 
- Cần thêm thông tin, liên hệ đường dây nóng công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long - CN Hưng Yên
- Hotline: Điện thoại: 0915 14 9999 – 0975 462 589. Xin cảm ơn!