THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD số BA 914144 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát

Khối tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 914144 (vào sổ cấp GCN số CT 00059) ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát; Tài sản gắn liền với đất; Máy móc, thiết bị và tài sản cố định khác (theo danh mục tài sản kê biên

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Đường Đỗ Nhân, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh An Việt

Địa chỉ: Số OV14.1 khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 15/09/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Khối tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 914144 (vào sổ cấp GCN số CT 00059) ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát; Tài sản gắn liền với đất; Máy móc, thiết bị và tài sản cố định khác (theo danh mục tài sản kê biên) 01 khối tài sản Tại thực địa thửa đất, tại trụ sở Công ty TNHH Inox Đại Phát 33,653,890,000 VNĐ 6,730,000,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 29/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 12/09/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Nhà đầu tư có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn, chụp/scan hồ sơ tham gia đấu giá tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, chuyển tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 12/9/2022, theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 12/09/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 14:59 14/09/2022

File đính kèm:

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG TY INOX ĐẠI PHÁT

Giấy chứng nhận QSD đất

Quy chế đấu giá tài sản