Thông báo đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại Đường 39A, xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:30 03/04/2023. Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 25/04/2023
THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hưng Yên
Địa chỉ: Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia

Địa chỉ: số 8 hẻm 68/26, ngõ Chùa Liên, tổ 33B phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:30 28/04/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 140, tờ bản đồ số 28, có diện tích 132 m2, địa chỉ: Đường 39A, xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (Nay là: thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V930021, vào sổ cấp GCNQSDĐ số 02962QSDĐ/442B/2003/QĐ-UB, do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ cấp ngày 26/06/2003 cho Chủ hộ: Tạ Trung Kiên. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 141, tờ bản đồ số 28, có diện tích 132 m2, địa chỉ: Đường 39A, xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (Nay là: thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V930020, vào sổ cấp GCNQSDĐ số 02963QSDĐ/442B/2003/QĐ-UB, do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ cấp ngày 26/06/2003 cho Chủ hộ: Tạ Đình Hiến. 02 tại thửa đất số 140,141, tờ bản đồ số 28, địa chỉ: thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 8,002,185,196 VNĐ 1,600,000,000 VNĐ  

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:30 03/04/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 25/04/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia Chi nhánh Hưng Yên (Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); - Các tổ chức, cá nhân đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. - Phương thức đấu giá: Trả giá lên; Bước giá: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:30 25/04/2023. Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 27/04/2023

File đính kèm: Xem tại đây

Nguồn: www.moj.gov.vn