Thông báo đấu giá QSD 65 suất đất để làm nhà ở trên địa bàn Thành Phố Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 21/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 65 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: Khu dân cư mới thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa (phía Đông Bắc Trạm y tế xã); Khu dân cư mới xã Bảo Khê (phía Đông Bắc ngã 5 đường UBND xã Bảo Khê); Khu dân cư mới xã Quảng Châu (LK-01 - Giáp cống binh thôn 4 và LK-02 - Cửa ông Vin thôn 2; Vị trí 2 giáp vườn Giáo; Vị trí thôn 2, thôn 6 (ngõ nhà ông Kiền thôn 2) - thành phố Hưng Yên.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 21/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

2- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/1 bộ hồ sơ.

3- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến: 01 ngày bắt đầu từ 8 giờ thứ Tư ngày 21/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hưng Yên.

4- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 7 giờ 00 phút Chủ Nhật ngày 25/9/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

5- Trả tiền đặt trước (đặt cọc): Vào hồi 14 giờ chiều Thứ Tư ngày 28/9/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

6- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2, có 12 mức giá như sau: 12.000.000đ; 12.800.000đ; 13.000.000đ; 14.800.000đ;  15.000.000đ; 15.400.000đ; 15.600.000đ; 16.650.000đ; 19.980.000đ; 22.200.000đ; 23.000.000đ; 25.300.000đ.

7- Tiền đặt trước (đặt cọc) có 1 mức như sau: 200.000.000đ.

8- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp, Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9- Xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

10- Điều kiện; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp 01 đơn; 01 bản phô tô CMND hoặc CC công dân; Trực tiếp đến đăng ký.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND thành phố Hưng Yên.

Điện thoại liên hệ:  02213552.150./.