Thông báo đấu giá QSD 5.658m2 đất thương mại, dịch vụ tại xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 24/04/2023. Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 10/05/2023
THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam,

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên

Địa chỉ: Số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 15/05/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 QSD 5.658m2 đất thương mại, dịch vụ tại xã Tiền Phong, Ân Thi thuộc quyền quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên   xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 31,200 VNĐ 35,000,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 24/04/2023. Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 10/05/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 đơn đăng ký, 01 bản phô tô CCCD, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu và bản sao giấy tờ của tổ chức cùng số tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 10/05/2023. Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 11/05/2023

File đính kèm:

Thông Báo đấu giá

Nguồn: www.moj.gov.vn