Thông báo đấu giá QSD 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ | Đấu giá sáng 8-5-2021

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – địa chỉ: Xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: 

Giá khởi điểm: 3.700.000 đồng/1m2

Suất số 3 (105.2m2), 4 (104.8m2), 5 (104.4m2), 6 (104.1m2), 7 (103.7m2), 8 (103.7m2), 9 (102.3m2); 12 (99.2m2), 13 (97.60m2), 14 (96m2), 15 (94.4m2), 17 (93.1m2), 27 (95.1m2)

Các suất số 65, 66, 67, 103; từ số 69 đến số 78; từ số 82 đến 101 (diện tích 100m2/suất).

-  Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng / hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng/hồ sơ).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 20/04/2021 đến 17h ngày 05/05/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại phòng UBND xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 05/05/2021

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 27, 28/04/2021 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:

Từ ngày 05/05/2021 đến 17h00 ngày 07/05/2021  theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 08/05/2021 (Thứ bảy) tại Hội trường UBND xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0915 14 9999 – 0975 462 589.

Xem bản đồ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1cPOXWM5fBGx9nXTmo9FX7NTmJLdW-dww/view