Thông báo đấu giá QSD 36 suất đất tại xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 28/04/2023 đến 17h00’ ngày 24/05/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá KĐ (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Khu D02

 

 

 

1

D02-09

Tiếp giáp mặt đường rộng 18,5m và đường rộng 11,5m (gồm cả vỉa hè)

112,87

25.320.000

2.857.868.400

571.573.680

2

D02-07

Tiếp giáp mặt đường rộng 18,5m (gồm cả vỉa hè)

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

3

D02-08

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

4

D02-11

Tiếp giáp mặt đường rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

5

D02-12

Tiếp giáp mặt đường rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

6

D02-13

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

7

D02-14

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

8

D02-15

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

9

D02-16

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

10

D02-17

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

Khu D03

 

 

 

11

D03-10

Tiếp giáp mặt đường rộng 18,5m và đường rộng 11,5m (gồm cả vỉa hè)

112,87

25.320.000

2.857.868.400

571.573.680

12

D03-01

Tiếp giáp 02 mặt đường rộng rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)

112,87

22.200.000

2.505.714.000

501.142.800

13

D03-09

Tiếp giáp mặt đường rộng 13,5m và đường rộng 11,5m (gồm cả vỉa hè)

112,87

22.200.000

2.505.714.000

501.142.800

14

D03-11

Tiếp giáp mặt đường rộng 18,5m (gồm cả vỉa hè)

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

15

D03-12

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

16

D03-13

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

17

D03-14

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

18

D03-15

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

19

D03-16

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

20

D03-17

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

21

D03-02

Tiếp giáp mặt đường rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

22

D03-03

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

23

D03-04

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

24

D03-05

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

25

D03-06

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

26

D03-07

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

27

D03-08

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

Khu D04

 

 

 

28

D04-11

Tiếp giáp 02 mặt đường rộng rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)

141,07

22.200.000

3.131.754.000

626.350.800

29

D04-15

Tiếp giáp mặt đường rộng 18,5m (gồm cả vỉa hè)

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

30

D04-16

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

31

D04-17

98,80

21.100.000

2.084.680.000

416.936.000

32

D04-12

Tiếp giáp mặt đường rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)

135,00

18.500.000

2.497.500.000

499.500.000

33

D04-07

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

34

D04-08

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

35

D04-09

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

36

D04-10

98,80

18.500.000

1.827.800.000

365.560.000

Tổng cộng

36 suất

3691,55

 

 

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 28/04/2023 đến 17h00’ ngày 24/05/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 24/05/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào các ngày 15/05/2023 và 16/05/2023 để đi xem tài sản tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 24/05/2023 đến 17h00’ ngày 25/05/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá, Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 27/05/2023 (Thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975.462.589

TIN CŨ HƠN