Thông báo đấu giá QSD 07 suất đất tại KDC mới Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Quyền sử dụng 07 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN
Tên người có tài sản: Uỷ ban nhân dân Thị trấn Vương
Địa chỉ: Thị trấn Vương

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên

Địa chỉ: Số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 01/10/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND thị trấn Vương

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Quyền sử dụng 07 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên   thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên 10,000,000 VNĐ 160,000,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 13/09/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 28/09/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đấu giá nộp đơn đăng ký, 01 bản phô tô CMTND/CCCD cùng số tiền đặt trước

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 14:00 28/09/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 29/09/2022

File đính kèm: