THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ MỚI XÃ DỊ CHẾ, HUYỆN TIÊN LỮ 6/12/2020

Thời gian phát hồ sơ, thu phí hồ sơ tham gia và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18.11.2020 đến ngày 4.12.2020 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ và tại Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam

Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

-Tổng diện tích khu đất đấu giá: 14.643,3 m2, với các mức giá khởi điểm cụ thể sau:

- Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng/m2 có 06 suất đất có ký hiệu: số: 97; 103; 154; 161; 203 và 210.

- Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m2 có 40 suất đất có ký hiệu: từ 98 đến 102; 104; 111; 112; 119; từ 155 đến 160; 162; 168; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 182; 184; 186; 188; 190; 192; 194; 196; 198; 200; 202; từ 204 đến 209.

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2 có 100 suất đất có ký hiệu: Từ 63 đến 96; từ 105 đến 110; từ 113 đến 118; từ 120 đến 153; từ 163 đến 167; 169; 171; 173; 175; 179; 181; 183; 185; 187; 191; 193; 195; 197; 199; 201.

- Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.000.000 đồng/hồ sơ; bước giá đấu giá: 100.000 đồng/m2.

  1. Thời gian phát hồ sơ, thu phí hồ sơ tham gia và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18.11.2020 đến ngày 4.12.2020 (giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ và tại Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam.
  2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
  3. Thời gian thăm thực địa: Từ ngày 25.11.2020 đến ngày 27.11.2020.
  4. Thời gian thu tiền đặt trước: Khách hàng chuyển khoản từ ngày 3.12.2020 đến hết ngày 4.12.2020 (thông tin chỉ tiết tại Hồ sơ mời đấu giá). Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp tại trụ sở UBND huyện Tiên Lữ, hạn cuối vào ngày 4.12.2020 (giờ hành chính).

- Đối với khách hàng nộp tiền mặt: Công ty Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng thu tiền đặt trước tại trụ sở UBND huyện Tiên Lữ vào ngày 4.12.2020 (giờ hành chính).

  1. Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 6.12.2020 (chủ nhật).
  2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Tiên Lữ.
  3. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá QSD đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ và đăng ký tham gia tại:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0989.352.981 (Bà Bùi Thị Xuyên - Phòng TN&MT).

Thông tin chỉ tiết xin liên hệ: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 4/A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội: ĐT: 024.3984272