Thông báo đấu giá 30 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động Hưng Yên

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 06/09/2023. Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/09/2023

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Địa chỉ: số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 10/09/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường lớn UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng YênSTT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 QUYỀN SỬ DỤNG 30 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN ĐH.72 VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở XÃ HIỆP CƯỜNG, HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN (ĐỢT 1) 30 XÃ HIỆP CƯỜNG, HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN 90,727,527,000 VNĐ 1,694,736,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 21/08/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 07/09/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau: - Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: +Từ 08h00’ ngày 21/8/2023 đến 17h00’ ngày 05/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; + Từ 08h00’ ngày 21/8/2023 đến 17h00’ ngày 07/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 06/09/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/09/2023

Nguồn: moj.gov.vn

TIN CŨ HƠN