Thông báo đấu giá 27 lô đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 3 năm 2021

Chi tiết xem file ảnh đính kèm dưới đây:
Thông báo đấu giá tại thành phố Hưng Yên