Thông báo bán đấu giá tài sản lô đất diện tích: 140m2 tại TT Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

1. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

1.1. Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất:

- Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo giấy chúng nhận quyền sử dụng đất số: AN 432647 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 22.5.2008 mang tên ông Nguyễn ĐÌnh Thắng và Bà Ngô thị Hương. Cụ thể như sau:

+ Diện tích: 140m2

+ Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng 140m2

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

+ Thời hạn sử dụng đất: Lầu dài

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà ở 2 tầng, diện tích: 180m2.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp của tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá nêu trên là tài sản đẩm bảo của Ông Nguyễn Đình Thắng và bà Ngô Thị Hương đã được thế chấp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Văn Lâm - Mỹ Hào theo hợp đồng thế chấp tài sản số 06/HĐTC, số công chứng: 30, quyển số 07/2011 TP/CC-SCC/HĐGD được công chứng viên phòng công chứng số 3, tỉnh Hưng Yên công chứng ngày 23.8.2011.

2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 1.048.000.000 đồng Việt Nam (Một tỷ không trăm bốn mươi tám triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá và đăng ký xem tài sản: Từ ngày 24/5/2016 đến hết ngày 25.5.2016 (Trong giờ hành chính)

4. Tổ chức xem tài sản: từ ngày 26/5/2016 tại nơi có bất động sản: Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. (Trong giờ hành chính)

5. Thời hạn ộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 27-05-2016 đến hết ngày 28-5-2016(trong giờ hành chính)

6. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phí tham gia đấu giá: Phòng giao dịch - Công ty cổ phần đấu giá tài sản GoldSun, địa chỉ: số 26 Lê trọng Tấn, Phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà nội.

7. Tổ chức bán đấu giá: 14h00' ngày 20/6/2016 tại trụ sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Văn Lâm - Mỹ Hào.

Công ty cổ phần đầu giá tài sản GoldSun thông báo để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ tại Công ty cổ phần đầu giá tài sản GoldSun

Địa chỉ: số 26 Lê trọng Tấn, Phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà nội.

Điện thoại: 043.5668.143 (Ms Hồng)