Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 20/05/2022 ; Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 06/06/2022; Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 06/06/2022; Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/06/2022

Tên người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á

Địa chỉ: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 09/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 01 suất đất (suất đất 1.1) tại vị trí 01, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên . 01 suất đất xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 7,000,000 VNĐ 150,000,000 VNĐ  
2 Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 04 suất đất (suất đất 2.1; 2.2, 2.3; 2.4) tại vị trí 02, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên . 04 suất đất xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 16,000,000 VNĐ 150,000,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 20/05/2022     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 06/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Điều kiện, cách thức đăng ký tham giá đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và nộp hồ sơ đến Công ty đấu giá Đông Á theo đúng thời gian quy định. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: + Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á. Địa chỉ: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. + Tại UBND xã Tân Châu. Địa chỉ: xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 06/06/2022     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/06/2022