Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 14/06/2022 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 27/06/2022 Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 27/06/2022 Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 29/06/2022

Tên người có tài sản: UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Địa chỉ: số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội