Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2022

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính- Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 16 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: Khu dân cư mới xã Bảo Khê (phía Đông Nam ngã tư sông Đống Lỗ và đường UBND xã Bảo Khê); Vị trí số 2 và vị trí số 3, thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương; Khu dân cư mới xã Liên Phương (Vy Văn); Khu dân cư mới xã Hùng Cường (phía Nam Nhà văn hóa thôn Phượng Hoàng) - thành phố Hưng Yên.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính- Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến: 01 ngày bắt đầu từ 8h thứ Tư ngày 25/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên.

3- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 7h00’ Chủ Nhật ngày 29/5/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, đường Sơn Nam, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.

4- Tiền đặt trước (đặt cọc) có 1 mức như sau: 160.000.000đ.

5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2, có 07 mức giá như sau: 6.000.000đ; 7.000.000đ; 7.200.000đ; 12.000.000đ; 14.000.000đ; 17.000.000đ; 19.000.000đ.

6- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp 01 đơn; 01 bản phô tô CMND hoặc CC công dân; Trực tiếp đến đăng ký.

7- Thời gian xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ tại phòng Tài chính kế hoạch - UBND thành phố Hưng Yên.

Điện thoại liên hệ: 0221.3552150./.