Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại KDCM xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 14/06/2022 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 27/06/2022 Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 27/06/2022 Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 29/06/2022

Tên người có tài sản: UBND huyện Phù Cừ ủy quyền cho UBND xã Nhật Quang
Địa chỉ: xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Địa chỉ: số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội