Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ

Trung tâm bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản do UBND huyện Phù Cừ ủy quyền, tài sản là quyền sử dụng 47 suất đất để xây dựng nhà ở thuộc vị trí quy hoạch tại xã Nguyên Hòa.

Các suất đất cụ thể như sau: Từ suất số 01 đến số 04; từ suất số 06 đến số 09; từ suất số 12 đến suất số 14; từ suất số 17 đến suất số 21; suất 23; suất  24; từ suất số 26 đến suất số 28; từ suất số 31 đến suất số 35; suất 38; từ suất số 43 đến suất số 52; từ suất số 56 đến suất số 65.

1 - Giá khởi điểm của các suất đất: Có trong hồ sơ tham gia đấu giá.

 2 - Thời hạn mua hồ sơ: từ ngày 21.6.2016 đến hết ngày 27.6.2016 trong giờ hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Nguyện Hòa.

 3 - Thời hạn nộp đơn và tiền đặt cọc: buổi chiều thứ 3 ngày 28.6.2016, bắt đầu từ 14h đến hết giờ hành chính.

 4 - Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 8h00' ngày 2.7.2016.

 5 - Địa điểm bán đấu giá: tại hội trường UBND xã Nguyên Hòa.

  Mọi tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh có nhu cầu mua tài sản, đăng ký mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc tại UBND xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.

  Điện thoại liên hệ: 0321.3552.152.