Thông báo bán đấu giá QSDD 28 suất đất để xây dựng nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 01/12/2022 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 21/12/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Phù Cừ ủy quyền UBND xã Tống Trân
Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Địa chỉ: số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0915149999

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 24/12/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 

STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 28 xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 8,400,000 VNĐ 100,000,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 01/12/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 21/12/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau: - Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2022 đến 17h00’ ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 21/12/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 23/12/2022

File đính kèm: