Thông báo bán đấu giá QSD tại thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 76 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu LKA; LKB thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Thời gian bán hồ sơ: Tại UBND xã Đặng Lễ từ ngày 11/05/2022 đến hết ngày 24/05/2022

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

- Bán tại UBND xã Đặng Lễ từ ngày 11/05/2022 đến hết ngày 24/05/2022

- Bán tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 01ngày 25/05/2022

2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước dự kiến:

- Đợt I: nộp tại UBND xã Đặng Lễ, vào buổi chiều ngày 24/05/2022, bắt đầu thu từ 14h đến hết giờ hành chính

- Đợt II: nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, vào buổi chiều ngày 25/05/2022, bắt đầu thu từ14h đến hết giờ hành chính

3Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 7h30’ thứ Bẩy ngày 28/05/2022 tại hội trường UBND xã Đặng Lễ.

4Tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến: 210.000.000đ.

5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2có 5 mức giá như sau: 10.600.000; 11.700.000; 12.700.000; 13.300.000; 16.000.000.

6- Điều kiện; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn, 01 bản phô tô Chứng minh nhân dân hoặc CC công dân; Trực tiếp đến đăng ký.

7- Thời gian xem tài sản: từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số19, đường An Vũ phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên ).

Điện thoại liên hệ 02213.552153./.