Thông báo bán đấu giá QSD đất KDC số 6 Thị Trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thời gian bán và tiếp nhận hố sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20.7.2022 đến ngày 10.8.2022(giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại bộ phận một cửa UBND thị trấn trần cao và tại Văn Phòng công ty ĐGHD đấu giá Việt Nam.