Thông báo bán đấu giá 9 suất đất tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 13/9/2023 đến 17h00’ ngày 27/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 27/9/2023

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

STT

Tên suất đất

Diện tích (m2)

Đặc điểm, vị trí

Giá khởi điểm (đồng)

Tổng giá trị suất đất theo giá KĐ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

01

161,5

Tiếp giáp 01 đường quy hoạch và 01 mương đất, bờ đất

20.000.000 

3.230.000.000 

646.000.000 

2

02

141,5

Tiếp giáp 01 mặt đường quy hoạch

18.200.000 

2.575.300.000 

515.060.000 

3

03

140,0

18.200.000 

2.548.000.000 

509.600.000 

4

04

139,0

18.200.000 

2.529.800.000 

505.960.000 

5

05

126,5

18.200.000 

2.302.300.000 

460.460.000 

6

06

126,1

18.200.000 

2.295.020.000 

459.004.000 

7

07

126,2

18.200.000 

2.296.840.000 

459.368.000 

8

08

127,5

18.200.000 

2.320.500.000 

464.100.000 

9

09

152,5

Tiếp giáp 01 đường quy hoạch và 01 mương đất, bờ đất

20.000.000 

3.050.000.000 

610.000.000 

TỔNG

9

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 08h00’ ngày 13/9/2023 đến 17h00’ ngày 27/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 27/9/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 19/9/2023 và 20/9/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Việt Cường để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính)..

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 27/9/2023 đến 17h00’ ngày 28/9/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: : 08h00’ ngày 30/9/2023 (Thứ bảy) tại UBND xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Nguồn: daugiadaiduonglong.com

TIN CŨ HƠN