Thông báo bán đấu giá 7 suất đất tại khu dân cư mới xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:Từ 08h00’ ngày 31/8/2023 đến 17h00’ ngày 21/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 21/9/2023

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

STT Suất đất Diện tích
(m²)
Giá khởi điểm
(đồng)
Đặc điểm, vị trí Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
1 O1-01 150,5 11.000.000 Tiếp giáp mặt đường rộng 10,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè) 1.655.500.000      331.100.000
2 O1-18 110,0 15.000.000 Tiếp giáp đường gom đường ĐT.377 (lòng đường 7,5m và vỉa hè 5m) 1.650.000.000      330.000.000
3 O1-19 110,0 15.000.000 1.650.000.000      330.000.000
4 O2-01 153,0 18.000.000 Vị trí góc, tiếp giáp mặt đường gom đường ĐT.377 và đường rộng 15,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè 5m) 2.754.000.000      550.800.000
5 O2-06 110,0 15.000.000 Tiếp giáp đường gom đường ĐT.377 (lòng đường 7,5m và vỉa hè 5m) 1.650.000.000      330.000.000
6 O2-18 110,0 15.000.000 1.650.000.000      330.000.000
7 O2-21 118,0 11.000.000 Tiếp giáp mặt đường rộng 10,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè) 1.298.000.000      259.600.000
Tổng 07 861,5        

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:Từ 08h00’ ngày 31/8/2023 đến 17h00 ngày 21/9/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 21/9/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 11/9/2023 và 12/9/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Vũ Xá để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính)..

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 20/9/2023 đến 17h00’ ngày 21/9/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: : 08h00’ ngày 24/9/2023 (Chủ nhật) tại UBND xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Nguồn: daugiadaiduonglong.com

TIN CŨ HƠN