Thông báo bán đấu giá 5 thửa đất tại thôn Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, hưng yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Bán tại UBND xã Nguyễn Trãi từ ngày 04/10/2023 đến hết ngày 19/10/2023.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 5 thửa đất (LK1; LK6; LK22; LK28; LK35)cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 1- thôn Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Bán tại UBND xã Nguyễn Trãi từ  ngày 04/10/2023 đến hết ngày 19/10/2023.

2- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 01 ngày 19/10/2023, nộp tại UBND xã Nguyễn Trãi, bắt đầu thu từ 9h00' đến hết giờ hành chính.

3Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 8h Chủ nhật ngày 22/10/2023 tại hội trường UBND xã Nguyễn Trãi.

4Tiền đặt trước có 4 mức: 150.000.000đ; 180.000.000đ; 190.000.000đ; 390.000.000đ.

5- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2có 4 mức giá: 7.800.000; 9.000.000; 9.400.000; 10.800.000.

6- Điều kiện; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn, 01 bản phô tô Chứng minh ND hoặc Căn cước CD; Trực tiếp đến UBND xã Nguyễn Trãi đăng ký.

7- Thời gian xem tài sản: từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

8Nguyên tắc đấu giá: đấu từng thửa đất, mỗi bộ hồ sơ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 thửa đất, khách hàng đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng thửa đất nào, thì chỉ được bỏ phiếu tham gia trả giá thửa đất đó.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số19, đường An Vũ phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên ). Điện thoại 02213.552153./.

TIN CŨ HƠN