Thông báo bán đấu giá 41 suất đất tại KDC mới xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 08/9/2023 đến 17h00’ ngày 21/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 21/9/2023

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích

(m²)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

LK-27

Tiếp giáp đường rộng 13,5m và đường rộng từ 5,5m đến 11,5m (gồm cả vỉa hè)

83,3

8.400.000

699.720.000

139.944.000

2

LK-46

117,5

8.400.000

987.000.000

197.400.000

3

LK-47

135,2

9.600.000

1.297.920.000

259.584.000

4

LK-66

81,2

8.400.000

682.080.000

136.416.000

5

LK-67

Tiếp giáp đường rộng từ 10,5m đến 13,5m (gồm cả vỉa hè)

85,1

7.000.000

595.700.000

119.140.000

6

LK-68

88,1

7.000.000

616.700.000

123.340.000

7

LK-69

91,2

7.000.000

638.400.000

127.680.000

8

LK-71

91,6

7.000.000

641.200.000

128.240.000

9

LK-72

91,9

7.000.000

643.300.000

128.660.000

10

LK-73

92,1

7.000.000

644.700.000

128.940.000

11

LK-74

92,3

7.000.000

646.100.000

129.220.000

12

LK-75

92,5

7.000.000

647.500.000

129.500.000

13

LK-76

92,7

7.000.000

648.900.000

129.780.000

14

LK-82

91,5

7.000.000

640.500.000

128.100.000

15

LK-83

83,5

7.000.000

584.500.000

116.900.000

16

LK-84

92,6

7.000.000

648.200.000

129.640.000

17

LK-85

95,0

7.000.000

665.000.000

133.000.000

18

LK-86

95,3

7.000.000

667.100.000

133.420.000

19

LK-87

Tiếp giáp đường rộng 13,5m và đường rộng từ 5,5m đến 11,5m (gồm cả vỉa hè)

75,4

9.600.000

723.840.000

144.768.000

20

LK-88

Tiếp giáp đường rộng từ 10,5m đến 13,5m (gồm cả vỉa hè)

85,5

8.000.000

684.000.000

136.800.000

21

LK-89

77,1

7.000.000

539.700.000

107.940.000

22

LK-93

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

23

LK-101

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

24

LK-109

Tiếp giáp đường rộng 13,5m và đường rộng từ 5,5m đến 11,5m (gồm cả vỉa hè)

112,8

9.600.000

1.082.880.000

216.576.000

25

LK-121

119,3

9.600.000

1.145.280.000

229.056.000

26

LK-134

131,7

9.600.000

1.264.320.000

252.864.000

27

LK-149

121,8

9.600.000

1.169.280.000

233.856.000

28

LK-150

Tiếp giáp đường rộng từ 10,5m đến 13,5m (gồm cả vỉa hè)

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

29

LK-151

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

30

LK-152

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

31

LK-153

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

32

LK-154

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

33

LK-155

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

34

LK-156

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

35

LK-157

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

36

LK-158

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

37

LK-159

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

38

LK-160

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

39

LK-161

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

40

LK-162

112,5

8.000.000

900.000.000

180.000.000

41

LK-163

Tiếp giáp đường rộng 13,5m và đường rộng từ 5,5m đến 11,5m (gồm cả vỉa hè)

129,7

9.600.000

1.245.120.000

249.024.000

Tổng

41

 

4233,4

 

 

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 08h00’ ngày 08/9/2023 đến 17h00 ngày 21/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 21/9/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào các ngày 11/9/2023 và 12/9/2023 để đi xem tài sản tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 20/9/2023 đến 17h00’ ngày 21/9/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’ ngày 24/9/2023 (Chủ nhật) tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Nguồn: daugiadaiduonglong.com

TIN CŨ HƠN