Thông báo bán đấu giá 34 suất đất tại vị trí quy hoạch các xã Hùng Cường, Liên Phương, Phương Chiểu, Trung Nghĩa - Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên từ ngày 06/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 34 thửa đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: xã Hùng Cường, Liên Phương, Phương Chiểu, Trung Nghĩa, cụ thể như sau: KDC mới xã Hùng Cường (phía Đông đường liên xã Phú Cường - Hùng Cường) từ thửa số C12 đến C17;  KDC mới xã Liên Phương (Vy Văn) thửa số 78, 80, 105; KDC trung tâm xã Phương Chiểu (phía Bắc UBND xã Phương Chiểu) LK-02 từ thửa số LK21 đến LK23; LK35; KDC mới thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa (phía Đông Bắc trạm Y tế xã) từ thửa số 46 đến 66.

1- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Bán tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên từ ngày 06/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023.

2- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 bộ hồ sơ.

3- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 01 ngày 20/9/2023, nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, bắt đầu thu từ 08h00' đến hết giờ hành chính.

4- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 07h00’ thứ Bẩy ngày 23/9/2023 tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: đường Sơn Nam, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.

5- Trả tiền đặt trước: Vào hồi 14 giờ thứ Tư ngày 27/9/2023.

6- Giá khởi điểm là tiền VNĐ tính trên 1m2có 09 mức giá như sau: 10.000.000; 12.000.000; 13.000.000; 15.000.000; 15.500.000; 18.600.000; 19.000.000;    19.600.000;    22.800.000.

7- Tiền đặt trước là tiền VNĐ có 15 mức như sau: 180.000.000; 249.800.000; 265.400.000; 281.000.000; 297.360.000; 310.000.000; 327.600.000; 348.000.000; 364.560.000; 365.520.000; 367.400.000; 384.160.000; 480.662.000; 490.620.000; 539.083.200.

8- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9- Xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

10- Điều kiện; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn; 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; trực tiếp đến đăng ký.

11- Nguyên tắc đấu giá: đấu từng thửa đất, mỗi bộ hồ sơ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 thửa đất, khách hàng đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng thửa đất nào, thì chỉ được bỏ phiếu tham gia trả giá thửa đất đó.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên).

Điện thoại liên hệ: 0221.3552150./.

Nguồn: sotuphap.hungyen.gov.vn

TIN CŨ HƠN