Thông báo bán đấu giá 108 suất đất tại vị trí quy hoạch các xã Phương Chiểu, Phú Cường, Liên Phương TP Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 16/05/2023 . Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 31/05/2023
THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Uỷ ban nhân dân thành phố Hưng Yên
Địa chỉ: Triệu Quang Phục, Hiến Nam

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên

Địa chỉ: Số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07:30 03/06/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Quyền sử dụng 108 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch xã Phương Chiểu, Phú Cường, Liên Phương, thành phố Hưng Yên   xã Phương Chiểu, xã Phú Cường, xã Liên Phương   179,520,000 VNĐ  

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 16/05/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 31/05/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 đơn đăng ký, 01 bản phô tô CMTND/CCCD cùng số tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 13:30 31/05/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 31/05/2023

File đính kèm:

Thông báo.doc 

Nguồn: (www.moj.gov.vn)