Xây dựng phải lui 2.4m là sao

Người gửi: Thanh | Thời gian gửi: 04/03/2019 21:09:46 Trong: Khác | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Xin làm ơn hỏi Luật sư: Tôi có lô dất 2 mặt tiền. Măt chính; đường rộng 35m, mặt sau hẻm rộng 7m. Nay tôi muốn xây nhà nhưng được trả lời phải lùi vào 2.4m trong sổ đỏ (Đã trừ quy hoạch ). Xin hỏi vậy có đúng không?, xin cảm ơn

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)