xây dựng

Người gửi: NGUYỄN MAI | Thời gian gửi: 24/06/2017 18:04:51 Trong: Khác | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Tôi muốn xây tầng 2, 1 phòng khách, 2 phòng đổ mái bằng tầng 2 lên tum 1 phòng thờ thì phải chuẩn bị bao nhiêu tiền. gửi vào emai: maibvyc@gmail.com

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)