Tin thị trường

Khi nào thì bạn nên mua nhà?

Khi nào thì bạn nên mua nhà?

Đối với nhiều người, mua nhà là một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời. Mua nhà có thể mang lại một triển vọng vui vẻ và thú vị, nhưng đó cũng là một lựa chọn rất lớn và có nhiều điều mà các chủ nhà tương lai nên cân nhắc trước khi quyết định x...

Năm 2021, siết chặt tình trạng phân lô bán nền tràn lan

Năm 2021, siết chặt tình trạng phân lô bán nền tràn lan

Từ năm 2021 sẽ có quy định chặt chẽ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa so với các quy định trước đây, để quản lý và kiểm soát chặt chẽ tình trạng phân lô bán nền.