Thông báo đấu giá QSDĐ

Thông báo bán đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC mới giáp đường tỉnh 386, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC mới giáp đường tỉnh 386, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/09/2022 đến 17h00’ ngày 06/10/2022 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo đấu giá QSD 65 suất đất để làm nhà ở trên địa bàn Thành Phố Hưng  Yên

Thông báo đấu giá QSD 65 suất đất để làm nhà ở trên địa bàn Thành Phố Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 21/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Thông báo đấu giá QSD 07 suất đất tại KDC mới Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 07 suất đất tại KDC mới Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Quyền sử dụng 07 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 79 suất đất tại KDC mới xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 79 suất đất tại KDC mới xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Quyền sử dụng 79 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD số BA 914144 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD số BA 914144 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát

Khối tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 914144 (vào sổ cấp GCN số CT 00059) ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát; Tài sản gắn...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 57 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở CỦA UBND THỊ TRẤN VƯƠNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 57 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở CỦA UBND THỊ TRẤN VƯƠNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Bán tại UBND thị trấn Vương từ ngày 10/08/2022 đến hết ngày 23/08/2022; Bán tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 01 ngày 24/08/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 56 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 56 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2022 đến ngày 08/9/2022, các khách hàng ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá), mua và nộp hồ sơ, nộp tiền hồ sơ/phí ĐKTGĐG, trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thị trấn Khoái ...

Thông báo bán đấu giá QSD đất KDC số 6 Thị Trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD đất KDC số 6 Thị Trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thời gian bán và tiếp nhận hố sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20.7.2022 đến ngày 10.8.2022(giờ hành chính, trừ ngày nghỉ) tại bộ phận một cửa UBND thị trấn trần cao và tại Văn Phòng công ty ĐGHD đấu giá Việt Nam.

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại  xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 20/05/2022 ; Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 06/06/2022; Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 06/06/2022; Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/06/2022

Thông báo bán đấu giá QSD 72 suất đất tại UBND xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 72 suất đất tại UBND xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 20/05/2022 đến 17h00’ ngày 16/06/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá 174 suất đất tại KDC mới xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá 174 suất đất tại KDC mới xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 24/5/2022 đến 17h00’ ngày 9/06/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại bộ phận một cửa UBND xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 73 suất đất tại  KDC Lưỡi A, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC Lưỡi A, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 01/06/2022 đến 17h00’ ngày 23/06/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá QSD 48 suất đất tại UBND xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 48 suất đất tại UBND xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 48 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí số 01; số 02 và số 03, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2022

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2022

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính- Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá QSD tại thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD tại thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 76 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu LKA; LKB thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Thời gian bán hồ sơ: Tạ...

Thông báo bán đấu giá QSD 90 suất đất tại xã Lệ xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 90 suất đất tại xã Lệ xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 04/05/2022 đến 17h00’ ngày 19/05/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá QSD 26 suất đất làm nhà ở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 26 suất đất làm nhà ở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 29/04/2022 đến 17h00’ ngày 12/05/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên..

Thông báo bán đấu giá QSD 2 suất đất tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 2 suất đất tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 11/05/2022 đến 17h00’ ngày 25/05/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2022

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2022

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 32 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: KDC phường Lam Sơn (KDC sau trường nguyễn Tất Thành); KDC mới xã Liên Phương (Vy Văn); ...

Thông báo Đấu giá QSD 35 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Hưng Yên.

Thông báo Đấu giá QSD 35 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Hưng Yên.

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cầu Ba Đông trên ĐH.81 và quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Ba Đông, xã Phan ...