Thông báo đấu giá QSDĐ

Thông báo bán đấu giá QSD 26 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên - Đợt 1

Thông báo bán đấu giá QSD 26 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên - Đợt 1

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 11/01/2023. Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 ngày 12/01/2023.

Thông báo bán đấu giá QSD 16 suất đất tại KDC mới xã Tiền Phong, Huyện ÂN Thi

Thông báo bán đấu giá QSD 16 suất đất tại KDC mới xã Tiền Phong, Huyện ÂN Thi

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 29/12/2022. Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 12/01/2023.

Thông báo bán đấu giá QSD 138 suất đất để xây dựng nhà ở tại các khu quy hoạch TP Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 138 suất đất để xây dựng nhà ở tại các khu quy hoạch TP Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá QSDD 01 suất đất tại thôn Thanh Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSDD 01 suất đất tại thôn Thanh Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 21/12/2022. Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 22/12/2022

Thông báo bán đấu giá QSDD 28 suất đất để xây dựng nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSDD 28 suất đất để xây dựng nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 01/12/2022 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 21/12/2022

Thông báo bán đấu giá QSDD 58 suất đất để xây dựng nhà ở tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSDD 58 suất đất để xây dựng nhà ở tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 06/12/2022 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 21/12/2022

Hưng Yên: Thông báo đấu giá 49 thửa đất tại huyện Khoái Châu, khởi điểm từ 19,6 triệu đồng/m2

Hưng Yên: Thông báo đấu giá 49 thửa đất tại huyện Khoái Châu, khởi điểm từ 19,6 triệu đồng/m2

49 thửa đất tại khu đất đấu giá thuộc xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, có diện tích từ 99 đến 246,3 m2/thửa.

Thông báo đấu giá QSD 13 suất đất để làm nhà ở tại KDC mới, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 13 suất đất để làm nhà ở tại KDC mới, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 11/11/2022 đến ngày 24/11/2022

Thông báo đấu giá QSD 21 suất đất để làm nhà ở tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 21 suất đất để làm nhà ở tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngyaf 01/11/2022 đến 17h00' ngày 16/11/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy và chủ nhật) tại UBND xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Tỉnh Hung Yên

Thông báo bán đấu giá QSDD đất để xây dựng nhà ở tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ

Thông báo bán đấu giá QSDD đất để xây dựng nhà ở tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: - Bán tại UBND xã An Viên từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022 - Bán tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 01ngày 16/11/2022

Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới xã Minh Hải, huyện Văn Lâm

Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới xã Minh Hải, huyện Văn Lâm

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: - Bán tại Ban tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm từ ngày 08/11/2022 đến hết ngày 22/11/2022 - Bán tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 01ngày 23/11/2022

Thông báo bán đấu giá 61 suất đất làm nhà ở tại khu vực Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá 61 suất đất làm nhà ở tại khu vực Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 19/10/2022 đến hết ngày 09/11/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính- Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Thông báo bán đấu giá 64 suất đất làm nhà ở tại TT Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá 64 suất đất làm nhà ở tại TT Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (Đăng ký tham gia đấu giá), mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền hồ sơ/phí ĐKTGĐG, trực tiếp tại trụ sở UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, từ ngày 05/10/202...

Thông báo bán đấu giá 41 suất đất làm nhà ở tại xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá 41 suất đất làm nhà ở tại xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/10/2022 đến 17h00’ ngày 26/10/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC mới giáp đường tỉnh 386, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC mới giáp đường tỉnh 386, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/09/2022 đến 17h00’ ngày 06/10/2022 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo đấu giá QSD 65 suất đất để làm nhà ở trên địa bàn Thành Phố Hưng  Yên

Thông báo đấu giá QSD 65 suất đất để làm nhà ở trên địa bàn Thành Phố Hưng Yên

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 21/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hưng Yên.

Thông báo đấu giá QSD 07 suất đất tại KDC mới Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 07 suất đất tại KDC mới Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Quyền sử dụng 07 suất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch khu dân cư mới Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 79 suất đất tại KDC mới xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Thông báo đấu giá QSD 79 suất đất tại KDC mới xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Quyền sử dụng 79 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD số BA 914144 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD số BA 914144 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát

Khối tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 914144 (vào sổ cấp GCN số CT 00059) ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát; Tài sản gắn...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 57 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở CỦA UBND THỊ TRẤN VƯƠNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 57 SUẤT ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở CỦA UBND THỊ TRẤN VƯƠNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Bán tại UBND thị trấn Vương từ ngày 10/08/2022 đến hết ngày 23/08/2022; Bán tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 01 ngày 24/08/2022