Nghĩa vụ tài chính

Quy định mới về thời hạn nộp tiền sử dụng đất Áp dụng từ ngày 5/12

Quy định mới về thời hạn nộp tiền sử dụng đất Áp dụng từ ngày 5/12

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ 5/12/2020, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định có nhiều điểm mới.