Lời khuyên cho người bán

Có nên hay không bán nhà trước khi tìm được nhà mới?

Có nên hay không bán nhà trước khi tìm được nhà mới?

Hầu hết những người muốn đổi nhà thường tiến hành song song việc bán nhà cũ và mua nhà mới, tạo thành chuỗi giao dịch bất động sản. Bên cạnh đó, cũng có những người làm ngược lại: bán nhà đang ở trước rồi mới timf mua nhà mới. Cách làm này không trán...