Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Ông Trần Đ.V.A (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có mảnh đất ruộng, diện tích ghi trên giấy chứng nhận là 160m2, hạn sử dụng đến năm 2055. Nay ông muốn chuyển đổi lên đất lâu dài, ông V.A hỏi, ông có thể làm thủ tục chuyển đổi được không? Nếu ông muốn biết đất của ông có thuộc dự án hay không thì ông phải kiểm tra như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam trả lời ông V.A như sau:

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 đã nêu rõ các trường hợp, điều kiện và thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, pháp luật quy định cụ thể về việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như sau:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Chương 5 Luật Đất đai 2013 và Khoản 4 Điều 95 Chương 7 Luật Đất đai 2013 nêu rõ: Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất…

Theo đó, để biết thông tin chi tiết, cụ thể mảnh đất ruộng của mình có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) hay không đề nghị ông V.A n liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hòa Hậu (cơ quan có thẩm quyền giải quyết) để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Nguồn:https://baoxaydung.com.vn/dieu-kien-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-nong-nghiep-sang-dat-o-350411.html