Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BATDONGSANHUNGYEN.COM.VN

1.    Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch  Thương mại điện tử Batdongsanhungyen.com.vn và các quy định của pháp luật Việt Nam.
Website Batdongsanhungyen.com.vn  đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và website Batdongsanhungyen.com.vn  thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:
+ Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
+ Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
+ Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.

- Công Ty Cổ phần dịch vụ tư vấn Bất Động Sản Hưng Yên và website Batdongsanhungyen.com.vn  sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm.Trong một vài trường hợp đặc biệt, website Batdongsanhungyen.com.vn  có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.

-Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của website Batdongsanhungyen.com.vn, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: info.batdongsanhungyen@gmail.com  để phản ánh và được giải quyết vấn đề.

2.    Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

a)    Mục đích thu thập Thông tin cá nhân
Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

- Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn
- Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên sàn;
- Thực hiện việc quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn, gửi thông tin cập nhật về website và các chương trình khuyến mãi mới nhất tới khách hàng và thành viên của website;
- Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp khác hàng thực hiện thanh toán trực tuyến, và đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn;
- Cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay qui trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
- Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

b)    Loại thông tin thu thập
Những loại Thông tin cá nhân mà Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
- Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh,
- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
- Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;
- Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
- Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

c)    Phạm vi sử dụng thông tin
Phục vụ việc thuê/ mua bán  của người sử dụng tại Việt Nam.
Cụ thể một số việc như: Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
 -Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu
 -Gửi thông tin đến khách hàng
-Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
-Nâng cao mối tương tác và liên kết với khách hàng;
Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, Batdongsanhungyen.com.vn sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

d)    Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
- Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

e)    Việc công bố thông tin thu thập
- Sàn Giao Dịch TMĐT  Batdongsanhungyen.com.vn không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được  yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.
- Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  cho là có liên quan:
+ Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website);
+ Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);
+ Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
+ Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  phải chịu trách nhiệm pháp lý.
+ Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.
+ Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà Sàn Giao Dịch TMĐT  Batdongsanhungyen.com.vn  có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khánh hàng.

3. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập
- Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn Giao Dịch TMĐT  Batdongsanhungyen.com.vn cũng đều có các quyền như sau:
+ Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
+ Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
+ Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập;
+ Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
+ Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
- Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website của Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn, hoặc liên hệ với Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn qua email hoặc địa chỉ liên lạc của văn phòng Công Ty được công bố trên website của Sàn Giao Dịch Batdongsanhungyen.com.vn
- Trường hợp Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn được Khách hàng khai báo, đăng ký, hoặc cung cấp các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn  sẽ không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo chính sách bảo mật nêu trên, và không chịu trách nhiệm với Khách hàng về việc rò rỉ, hoặc thất thoát những thông tin đó.

4.    Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân
-  Đơn vị thu thập thông tin phải đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà họ thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:
a) Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
b) Sử dụng thông tin trái phép;
c) Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.
-  Đơn vị thu thập thông tin phải có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
-  Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, đơn vị lưu trữ thông tin phải thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

5.    Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin
-  Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu đơn vị thu thập thông tin thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
-  Đơn vị thu thập thông tin có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.
- Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhưngyen.com.vn có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website của Sàn Giao Dịch TMĐT Batdongsanhungyen.com.vn, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.