Bất động sản Hưng Yên thông báo chuyển trụ sở

Thứ năm, 01/08/2019, 03:58 PM
Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Bất động sản Hưng Yên thông báo chuyển trụ sở ra đường Bãi, xã Liên Phương, tp Hưng Yên.

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Bất Động Sản Hưng Yên

***** * *****

Số: 01/TB-TCHC

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

***** * *****

Hưng Yên, Ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/vthay đổi Văn Phòng làm việc, giao dịch

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Bất Động Sản Hưng Yên

 

Kính Gửi: Quý khách hàng, các cơ quan, đơn vị

 

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Bất Động Sản Hưng Yên trân trọng thông báo các quý khách hàng, quý cơ quan về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc, giao dịch như sau:

 Vị trí mới nay được chuyển ra mặt đường Bãi (đường ADB), Xã Liên Phương, tp Hưng Yên.

Thời gian thay đổi: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Bất Động Sản Hưng Yên trân trọng thông báo đến các quý khách hàng, các cơ quan, đơn vị biết để đảm bảo thuận tiện trong giao dịch và làm việc./

 

Trân trọng thông báo!

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ

- Quý khách hàng, các đơn vị liên quan

- Các phòng ban trực thuộc công ty

- Website công ty

- Lưu TCHC công ty

KT Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Vũ Văn Nhường

 

 

 

Đính kèm:
 
TAGS:
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn Phong thủy

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục hữu ích