Đất bị nhà nước thu hồi, đền bù như thế nào?

Người gửi: Nhuong Vu | Thời gian gửi: 17/01/2015 18:15:53 Trong: Thủ tục, Pháp Lý | Trả lời: (1) | Lần xem: ()

Thưa luật sư. tôi có 2 mảnh đât cùng nằm trên 1 dải( 2 mảnh 2 sổ đỏ riêng biệt).Nêu nhà nước lấy cả 2 mảnh thì tôi sẽ được đền bù như thế nào? 1, Sẽ trả đủ số m2 bị thu hồi bằng đất? 2, trả toàn bộ cả 2 mảnh bằng tiền? 3, trả đủ m2 đất 1 cho mảnh, mảnh còn lại sẽ trả bằng tiền? Cụ thể 1 mảnh hơn 200m2; 1 mảnh hơn 100m2 đều là đất ở tại đô thị. Tôi xin cảm ơn luật sư rất nhiều.

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (1)

 
 
 • Trả lời bởi: LS Phạm Thị Bích Hảo, vào lúc : 17/01/2015 18:16:25

  Về điều kiện được bồi thường

  Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  Như vậy, để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp. Các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 99, 100, 101 Luật Đất đai 2013.

  Về cách thức bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

  Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

  a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

  b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

  2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  Như vậy, nếu bạn không còn đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở, hoặc nhà ở. Trong trường hợp này, bạn có quyền lựa chọn bồi thường bằng đất hay bằng tiền tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng đất.

  Trường hợp bạn còn đất ở, nhà ở trong địa bàn bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bồi thường bằng tiền, cách thức bồi thường bằng đất ở cũng được áp dụng nếu địa phương đó có điều kiện về quỹ đất ở.

  Văn phòng giao dịch: 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

  ĐT: 04.62857567

  Facebook: Công ty luật TNHH Đức An            

  Email: luatsubichhao@gmail.com

<1>
HỎI - ĐÁP