Đóng phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người gửi: Nhuong Vu | Thời gian gửi: 17/01/2015 18:08:31 Trong: Thủ tục, Pháp Lý | Trả lời: (1) | Lần xem: ()

xin chào chương tình hỏi đáp và tư vấn pháp luật. Hiện nay UBND huyện kỳ sơn tĩnh nghệ an đang tiến hành thu tiền làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân với múc giá 1200.000đ/ 1m vuông. và quy đinh thu như sau ( kỳ sơn là huyện miền núi đặc biệt khó khăn thuộc vùng 135 giáp lào của tỉnh nghệ an). - Miễn phí thu tiền hoàn toan những người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số với đất ở kiên cố và không có tranh chấp, chuyển nhượng mua bán gì. - miễn phí 75% cho hững người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách với đất ở đó đã qua chuyển nhượng mua bán. - Thu phí 50% với nhứng người dân tộc kinh lên làm ăn , là cán bộ phục vụ miền núi với đất ở đó là đất chuyển nhượng mua bán. - Vậy xin hỏi chương trình với múc phí thu và cách thu như vậy của UBND huyện kỳ sơn đã đúng chưa? - Những người dân tộc kinh lên làm ăn , buôn bán và đã có hộ khẩu tại miền núi vùng đặc biệt khó khăn 135 thì có được miễn giảm tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? - Những người dân tộc kinh lên làm cán bộ, giáo viên phục vụ miền núi và đã có hộ khẩu tại miền núi vùng đặc biệt khó khăn 135 thì có được miễn giảm tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (1)

 
 
 • Trả lời bởi: LS Vũ Trường Giang, vào lúc : 17/01/2015 18:09:42

  Căn cứ theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất:

  Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

  1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

  Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

  2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

  3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Giảm tiền sử dụng đất đối với:

  1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

  Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

  2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

  3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Công Ty Luật Quốc Tế thăng Long

  Luật sư Vũ Trường Giang

  ĐT: 0963 46 1479

  Mail: ceo@vuluat.com

<1>
HỎI - ĐÁP