Thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu nhà đất?

Người gửi: Nhuong Vu | Thời gian gửi: 17/01/2015 18:03:17 Trong: Thủ tục, Pháp Lý | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Tôi mua một căn hộ chung cư và đã nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận (đăng ký biến động). Tôi nhận được biên nhận "Chuyển quyền sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (27 ngày)". Theo hướng dẫn thì tôi quay lại nhận thông báo nghĩa vụ tài chính vào ngày hẹn, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính mới quay lại để nhận giấy chứng nhận. Xin hỏi quy trình này được áp dụng từ lúc nào? Sau bao lâu thì tôi có thể tra cứu hồ sơ của mình trên mạng? Chi tham khảo thông tin vê việc cấp giấy chứng nhận, thủ tục bắt đầu là nộp hồ sơ, nộp thuế, nộp biên lai thuế và chờ lấy giấy chứng nhận. Xin cám ơn.

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)

 
 
 • Trả lời bởi: LS Phạm Thị Bích Hảo, vào lúc : 17/01/2015 18:04:46

  Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

  Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau 

  “3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.”

  Như vậy, nếu bạn không thuộc trường hợp được miễn hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì bạn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

  Khoản 1, 3 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai như sau: 

  “1. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ (sau đây gọi là nghĩa vụ tài chính) do cơ quan thuế xác định. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định; trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể thì do cơ quan thuế xác định.

  3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xác định phí và lệ phí có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, trừ lệ phí trước bạ quy định tại Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất; thông báo và hướng dẫn cho người sử dụng đất nộp theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, bạn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan Tài nguyên môi trường yêu cầu bạn thực hiện nghĩa vụ tài chính là đúng quy định. Sau khi bạn thực hiện nghĩa vụ tài chính, Cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không phải nộp, được nợ nghĩa vụ tài chính hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc có quyết định miễn nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

  Về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, Điểm a Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

  “2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

  a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;”

  Về hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở khi nhận chuyển nhượng, bạn tham khảo thêm tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.


  Văn phòng giao dịch: 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

  ĐT: 04.62857567

  Facebook: Công ty luật TNHH Đức An            

  Email: luatsubichhao@gmail.com

<1>
HỎI - ĐÁP