Ngày khởi công làm nhà cho tuổi 1976

Người gửi: A Bình | Thời gian gửi: 17/01/2015 17:53:36 Trong: Phong thủy | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Tôi sinh vào ngày 17 tháng 6 năm 1976 làm nhà năm 2015 thì khởi công được vào tháng nào của năm?

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)

 
 
HỎI - ĐÁP