Chi phí xây nhà 2 tầng 50m2

Người gửi: | Thời gian gửi: 22/06/2015 22:17:08 Trong: Xây dựng | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Tôi muốn xây tầng 2 khoang 50 m2 thì mất khoảng bao nhiêu tiền tính tại thời điểm này

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)