Hỏi thủ tục khi mua suất đất tái định cư

Người gửi: nghiant0 | Thời gian gửi: 28/02/2015 17:31:17 Trong: Thủ tục, Pháp Lý | Trả lời: (1) | Lần xem: ()

Tôi muốn mua một lô đất tái định cư của một người khác. Lô đất này được Nhà nước cho nợ thuế 5 năm. Xin chỉ giúp cách làm thủ tục để tôi trả phần thuế thay cho người bán trong vòng 5 năm (và thủ tục để sang tên cho tôi sau khi hoàn thành việc trả nợ thuế).

Còn phần chênh lệch của việc bán lô đất hai bên đã có thỏa thuận riêng (trả riêng 80 triệu đồng).

Xin chân thành cảm ơn!

nghiant0@...

 

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (1)

 
 
  • Trả lời bởi: Admin, vào lúc : 28/02/2015 17:38:33

    Bạn trả nốt số tiền nợ nhà nước là có thể nhận chuyển nhượng rồi.

  • Trả lời bởi: Luật sư Nguyễn Văn Đàm, vào lúc : 28/02/2015 17:33:22

    Tại khoản 3, Điều 12, Thông tư số 76/2011/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

    Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, thì cơ quan tài nguyên và môi trường làm thủ tục tách thửa để cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế”.

    Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, để bạn có thể nhận chuyển chuyển nhượng hợp pháp lô đất đang được ghi nợ tiền sử dụng đất thì bên chuyển nhượng (người bán) phải thanh toán xong số tiền sử dụng đất còn nợ cho Nhà nước.

<1>
HỎI - ĐÁP