Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người gửi: Nhuong Vu | Thời gian gửi: 17/01/2015 18:12:29 Trong: Thủ tục, Pháp Lý | Trả lời: (1) | Lần xem: ()

Một mảnh đất không có đường đi vào nhà (đang mượn đất Chợ để đi) có được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hay không? theo quy định nào của Luật?

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (1)

 
 
 • Trả lời bởi: LS Phạm Thị Bích Hảo, vào lúc : 17/01/2015 18:13:41

  Theo quy định của pháp luật Đất đai hiên hành, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào việc đất đó có lối đi ra đường quốc lộ hay không. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 99, 100, 101 Luật Đất đai 2013.

  Theo đó, trong trường hợp bạn có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, được hướng dẫn cụ thể tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì bạn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

  Trường hợp bạn không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, được hướng dẫn cụ thể tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì bạn phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 101 Luât Đất đai 2013, theo đó: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

  Căn cứ các điều 275. 276, 277 Bộ luật Dân sự 2005, bạn có quyền có lối đi, mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc ; cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

  Cụ thể, về quyền có lối đi qua bất động sản liền kề, Điều 275 Bộ luật Dân sự 2005 quy định :

  « 1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

  Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

  2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

  3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù. »

   

  Thông tin chi tiết xin liên hệ:

  Công ty Luật TNHH Đức An

  Đc: 51A Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, HN

  SĐT: 04.628.57567

  Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

<1>
HỎI - ĐÁP